SEO-analys!
Vi gör en bedömning av dina chanser att nå toppen på olika sökord och tar sedan fram en handlingsplan. Du kan därefter välja att implementera strategin på egen hand, eller ta hjälp av oss.
Från 3 900 kr + moms


Utbildningar
Just nu erbjuder vi endast online-utbildningar. Kontakta oss för mer information. 

Vår integritetspolicy

Vi på Smode AB värnar om den data som vi hanterar i vår roll som personuppgiftsansvarig. Här har vi samlat information för dig som är i kontakt med oss på ett eller annat sätt.

Personuppgiftsansvarig

Det är Smode AB, organisationsnummer 556731-3191, som är personupgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in på denna webbplats eller på annat sätt i kontakt med oss.

Du kan kontakta oss via:

 • E-post: info@smode.se
 • Brev: Smode AB, Fannalundsvägen 17, 749 42 Enköping
För att säkerställa att dina rättigheter, enligt gällande integritetslagstiftning inte ska missbrukas av annan än dig, har Smode AB ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • De uppgifter som vi samlar in är personuppgifter som du lämnar på denna webbplats.

 • De uppgifter du lämnar och som vi behöver när du ingår avtal med oss.

 • Som prenumerant på vårt nyhetsbrev sparar vi namn, e-postadress och statistik kring dessa, för att kunna anpassa kommande utskick efter ditt kundintresse.

 • På smode.se använder vi sessionscookies för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare. 

 • Uppgifter som lämnas vid personliga kontakter med oss.

 • När du t.ex. tar kontakt med oss via e-post eller telefon eller vid besök hos oss kan vi, beroende på vad ärendet gäller, komma att spara uppgifter om dig som behövs för atthantera ditt ärende. Detta kan vara namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress. 

Ändamålen för vår behandling

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna supporta och drifta din tillgång till, och din användning av, våra tjänster och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.

Administration av våra tjänster

Vi använder dina personuppgifter för att kunna leverera de produkter och tjänster du beställt av oss, 
Dina uppgifter används också för att kunna ge dig service om du har frågor.

Rättslig förpliktelse

Personuppgifter används också av oss för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Rättslig grund för vår hantering

Smode AB behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på flera rättsliga grunder, t.ex. både för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund eller baserat på ett lämnat samtycke från din sida. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och detta upphört, kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på en annan rättslig grund.

Vem behandlar - utlämning av personuppgifter

Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Internt hanterar vi personuppgifter i vår medlemsdatabas. Vissa av dessa system lagrar information i hårdvara som är installerad lokalt hos oss och då är det endast vår personal som har tillgång till uppgifterna. Vissa uppgifter är lagrade hos våra leverantörer eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i vilket fall leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner enligt tillämpliga biträdesavtal. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Om detta skulle komma att ske kommer det endast att göras om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett adekvat sätt.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna integritetspolicy. 

Personuppgifter som vi sparar baserat på ditt avtal sparas så länge du kvarstår som aktiv kund och en viss tid därefter, normalt ett år.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära följande av Smode AB:
 • information om den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig (registerutdrag) 
 • att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga
 • radering av de personuppgifter som vi behandlar bl.a. om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller vid olaglig behandling
 • dataportabilitet (flytta persondata till annan personuppgiftsansvarig)
 • begränsning av vår behandling av dina personuppgifter
 • invända mot behandling av dina personuppgifter
 • när som helst återkalla ditt lämnade samtycke

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss på info@smode.se.

Tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är IMY. För kontaktuppgifter, se www.imy.se/.

Ändringar

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på smode.se. 


Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen. Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-04-25


Matilda Enqvist

0171 - 510 50

Support

0171 - 510 50


Kunduppgifter
Jag godkänner att denna information får hanteras av Smode Webbyrå enligt deras integritetspolicy
 
Skicka
812
960
961